Posts Tagged ‘Gyakkyou Burai Kaiji’

Kaiji | E23

March 23, 2008
Kaiji

(more…)

Kaiji | 07

November 16, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Kaiji | 06

November 14, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Kaiji | 06

November 8, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Ultimate Survivor Kaiji | 05

November 5, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Ultimate Survivor Kaiji | 04

October 26, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Ultimate Survivor Kaiji | 03

October 18, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Ultimate Survivor Kaiji | 02

October 18, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps

TSUZUKU

Ultimate Survivor Kaiji | 01

October 18, 2007

Gambling Apocalypse Kaiji - Ultimate Survivor
Screencaps, View

OP theme: “Mirai wa Bokura no Te no Naka” by Kaiji with Redbourn Cherries @Youtube.
ED theme: “Makeinutatsu no Requiem” by Hakuryuu @Youtube.

TSUZUKU